DC-DC(電壓調節主機板)回路

1565322214987833.png


引線型導電性高分子固體鋁電解電容器:

KS系列

標準品、低阻抗、高紋波  2,000h

KU系列

更低阻抗、高紋波  2,000h

KP系列    

小型化( 高度  5-8mm )、低阻抗、高紋波  2,000h

KL系列    

低阻抗、高紋波  5,000h

VR系列    

貼片型、標準品、低阻抗、高紋波  2,000h

VT系列    

貼片型、低阻抗、高紋波  5,000h